Vlaanderen

Kennis die jou verandert en doet groeien

Uitgebreid programma

Graag verlangen we ernaar gemeenten in Vlaanderen te ondersteunen in de toerusting van christenen. ETS kan reeds gevolgd worden vanaf de leeftijd van 15 jaar. Het volledige vierjarige programma behandelt alle Bijbelboeken van het Oude en Nieuwe Testament en verschillende systematische onderwerpen. Doorheen de lessen komen automatisch nog andere belangrijke onderwerpen aan bod zoals hermeneutiek, bijbelstudiemethodiek, praktische theologie en kerkgeschiedenis. Elk jaar heeft een ander accent. Je kunt zo op elk moment instromen en ontvangt dan na vier jaar een getuigschrift.
Cyclus 1 — (2022-2023)

Oude TestamentNieuwe TestamentSystematiek
sept.Inl. ThoraInl. EvangeliënInl. christologie
okt.Genesis 1-11Mattheüs 1-12Christus als Koning, Priester, Profeet
nov.Genesis 12-50Mattheüs 13-28Christus' identificatie met Israël
dec.ExodusMarcus 1-8Christus en het koninkrijk
jan.LeviticusMarcus 9-16Christus' sterven, opstanding, verhoging
feb.NumeriLucas 1-18Christus' menswording
mrt.DeuteronomiumLucas 19-24Christus omgang met anderen
apr.JozuaJohannes 1-12Christus: God en mens
meiRichteren en RuthJohannes 13-21Christus en de Vader

Cyclus 2 — (2023-2024)

Oude TestamentNieuwe TestamentSystematiek
sept.Inl. BijbelcanonInl. Nieuwe TestamentSchepping en zondeval
okt.1 SamuëlHandelingen 1-12Roeping en Uitverkiezing
nov.2 SamuëlHandelingen 13-28Bekering, Geloof en Wedergeboorte
dec.1-2 KoningenInl. PaulusRechtvaardiging
jan.1-2 KroniekenRomeinen 1-8Verzoening en vergeving
feb.JobRomeinen 9-16Geloofs(on)zekerheid
mrt.PsalmenGalatenHeiliging
apr.SpreukenKolossersEeuwige Leven
meiPrediker en HoogliedFilippenzen

Cyclus 3 — (2024-2025)

Oude TestamentNieuwe TestamentSystematiek
sept.Inl. ProfetenInl. Nieuwe TestamentOmvang van de gemeente
okt.Jesaja 1-391 en 2 TimotheüsFuncties binnen de Gemeente
nov.Jesaja 40-66Titus en FilemonLevensvisie van de Gemeente
dec.HoseaJakobusDoop en ziekenzalving
jan.Joël en Amos1 PetrusViering van brood en wijn
feb.Obadja, Jona en Nahum2 Petrus en JudasDe Geest en de Gemeente
mrt.Micha1-3 JohannesVerzegeling, vervulling, Geestesdoop
apr.Jeremia 1-20Hebreeën 1-7Vrucht van de Geest
meiJeremia 21-52 en KlaagliederenHebreeën 8-13Gaven en bedieningen

Cyclus 4 — (2025-2026)

Oude TestamentNieuwe TestamentSystematiek
sept.Inl. Oude TestamentInl. Nieuwe TestamentInleidingsvragen toekomstleer
okt.Habakuk en Sefanja1 KorintheGods beloften en verbonden
nov.Ezechiël 1-242 KorintheIsraël en de verdrukking
dec.Ezechiël 25-48EfezeDe volken en de verdrukking
jan.Daniël1-2 TessalonikaDe opname van de gemeente
feb.EstherInl. OpenbaringTussen dood en opstanding
mrt.Ezra en NehemiaOpenbaring 1-3Opstanding van leven of dood
apr.Haggaï en ZachariaOpenbaring 4-11Het vrederijk
meiMaleachiOpenbaring 12-22De nieuwe schepping