Vlaanderen

Kennis die jou verandert en doet groeien

Docenten en medewerkers

De Evangelische Toerustingsschool Vlaanderen wordt gedragen door een groep enthousiaste en dynamische mensen. Graag stellen we ons als gezamenlijk team van medewerkers aan je voor. We hopen hiermee de gezichten achter onze namen te openbaren. Samen streven we ernaar om op een verse en uitdagende manier het beste wat we kunnen bieden, te geven voor ETS.

Het is voor ons een uitdaging om onze ETS-ondertitel ‘Kennis die jou verandert en doet groeien’ in de lessen die we geven en/of verantwoordelijkheden die we binnen ETS dragen, steeds opnieuw waar te maken. Vandaar willen we gekenmerkt worden als mensen die een leven met God leiden in deze schepping. Niet de kennis op zich, maar de levenskennis staat bij ons op de voorgrond.

Ad Maiorem Dei Gloriam!
- Tot meerdere eer en glorie van God!

Rosario Anastasi

Rosario Anastasi (1960) studeerde technische mechanica (1982) en theologie aan de ETF (1996). Hij werkt sinds 1989 voltijds als vrijwilliger bij de ECV. Zijn bediening bestaat voornamelijk uit het voorzitterschap van het ECV-zendingsteam en het geven van onderwijs en verzorgen van preken in meerdere gemeenten. Daarnaast is Rosario medeverantwoordelijke voor de ECV-gemeente te Zwartberg. Aan de ETS doceert hij Oude Testament en Systematische Theologie.


Peter Bordon

Peter Bordon (1963) is afgestudeerd als logopedist (1984) en studeerde theologie aan de ETF (1996). Sinds 2002 werkt hij als algemeen secretaris van de VEG. Zijn bediening bestaat voornamelijk uit het coördineren van het secretariaat, werven van nieuwe werkers, stimuleren van de VEG-relaties, ontwikkelen van visie voor de gemeenteopbouw, adviseren van gemeenten, verzorgen van preken, organiseren van conferenties en het onderhouden van contacten in binnen- en buitenland. Peter is oudste in VEG De Pottenbakker te Kortrijk en aan de ETS verbonden als coördinator.


Mia en Erwin Braet

Erwin Braet (1952) is afgestudeerd als geaggregeerde secretariaat en moderne talen (1974). Vanaf 2000 werkt hij als vrijwilliger voor de boekhouding van de VEG. Aan de ETS verzorgt hij de financiën. Zijn vrouw, Mia Braet-Vanderkimpen, is afgestudeerd als kleuterleidster (1971). Ze is secretaresse bij de VEG sinds 1991 en helpt bij de administratie van ETS.


Henk van Dorp

Henk van Dorp (1960) studeerde aan de Evangelische Bijbelschool te Doorn (NL, 1979-1982). Hij werkt sinds 1984 voor de BEZ in Geraardsbergen en Brakel. Zijn bediening bestaat voornamelijk uit evangelisatie en onderwijs. Aan de ETS doceert Henk Oude Testament en Systematische Theologie.


Guido Dekegel

Guido de Kegel (1948) werkte als coördinator op een expeditie- en scheepvaartkantoor. Sinds 1984 werkt hij voor de ECV en studeerde hij parttime theologie. Zijn bediening bestaat uit het geven van onderwijs door prediking en Bijbelstudies. Ook is hij beleidsmatig betrokken bij christelijke organisaties. Zo is hij voorzitter van de ETF-bestuursraad, lid van de Federale Synode, lid van de Centrale Raad van de ARPEE en was hij in het verleden voorzitter van de ECV. Aan de zaterdagsopleiding van het BIB doceerde Guido Nieuwe Testament; het vak dat hij nu verder doceert aan de ETS.


Raymond R. Hausoul

Raymond R. Hausoul (1979) is afgestudeerd als bouwingenieur (2002). Hij studeerde vanaf 2003 theologie aan de ETF. Sinds 2006 werkt hij voor de ECV in regio West-Vlaanderen. Zijn bediening bestaat uit het geven van onderwijs door prediking, studies en publicaties in binnen- en buitenland. Aan de ETS doceert Raymond Oude- en Nieuwe Testament en Systematische Theologie.


Maarten Hertoghs

Maarten Hertoghs (1979) behaalde eerst zijn diploma leerkracht lager onderwijs (2000) en studeerde daarna aan de ETF. Vanaf 2005 combineerde hij de job van leerkracht PEGO in het secundair onderwijs met een halftijdse functie in de Vrije Evangelische Gemeente Antwerpen. Sinds augustus 2014 is Maarten bedienaar van de eredienst in ECV Kuurne. Zijn bediening bestaat voornamelijk uit het geven van onderwijs in de vorm van preken en studies. Maarten doceert Oude Testament aan de ETS.


Wout van Wijngaarden

Wout van Wijngaarden (1950) werkte in het begin binnen de scheepsvaart. Later studeerde hij theologie aan de ETF (1977-1980). Sinds 1980 werkt hij als voorganger binnen de VEG. Momenteel is hij werkzaam als voorganger in Herentals en voorzitter van de VEG. Zijn bediening bestaat voornamelijk uit prediking en pastoraat. Aan de ETS doceert Wout het vak Nieuwe Testament.